Image placeholder

Бодлогын хураангуй: Монгол Улсын газрын тос, уул уурхайн ил болоогүй гэрээнүүд

English »

Байгалийн баялгийн төслүүдийн эрх зүйн хүрээний чухал хэсгийг Монгол Улсын Засгийн газрын уул уурхай, газрын тосны компаниудтай байгуулсан гэрээ, тэдгээрийг дагалдах баримт бичгүүд бүрдүүлдэг. Эдгээр суурь баримт бичгийг ил болгож нийтлэх нь засгийн газар, компаниудын хувьд олборлох үйлдвэрлэлийн төслүүдийн талаарх олон нийтийн итгэлцэл, ойлголцлыг бэхжүүлэх боломжийг олгоод зогсохгүй Монгол Улсын ДНБ-ий тавны нэгийг бүрдүүлэгч эдийн засгийн үйл ажиллагаанд нэн шаардлагатай байгаа хариуцлагатай, тогтвортой байдлыг бий болгох юм. Энэхүү хураангуйд Монгол Улс байгалийн баялгийн гэрээнүүдээ яагаад нийтлэх ёстойг тайлбарлаж, олборлох салбарт байгуулагдсан, нийтэд ил болгох шаардлагатай гэрээнүүдийг танилцуулахын зэрэгцээ байгалийн баялгийн гэрээний ил тод байдлыг бодитойгоор хангах арга замуудыг санал болгоно.

Authors