Image placeholder

Барьцгүй өсөлт: Эрдэнэс Монголын үнэлгээ

  • Report

  • 17 June 2019

English »

Стратегийн ордууд дахь төрийн эзэмшлийг төлөөлөх, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг удирдах, уул уурхайн салбарыг дэмжих зорилгоор 2006 онд Эрдэнэс Монгол компанийг төр засгаас холдинг компани хэлбэрээр байгуулсан байдаг. Тэр цагаас хойш тус компани зөвхөн уул уурхайн салбарт төдийгүй ашигт малтмалын боловсруулалт, уламжлалт бус газрын тос, байгалийн хий, зам харилцаа, хил нэвтрүүлэх байгууламж, зочид буудал, ресторан, эрчим хүч үйлдвэрлэл, хөдөлгүүр засвар, ган төмөрлөг, худалдааны дэмжлэг, хөрөнгийн менежмент зэрэг салбарт ашиг сонирхолтой цогцолбор компани болжээ.

Энэхүү тайланд Эрдэнэс Монгол компанийн сүүлийн үеийн хазааргүй өргөжин тэлэлтийг судалж, төр болон Монголын ард иргэдийн эрх ашигт нийцэх байдлыг тусгав. Нэн ялангуяа охин болон хамтарсан компаниудын хувьд ашигт ажиллагаа хангалтгүй байгаа болон цаашид хэрхэн сайжруулж болох талаар хэлэлцэнэ. Тайлангийн төгсгөлийн хэсэгт шинэ хууль тогтоомж зэрэг хэд хэдэн бодлогын сонголт, охин компаниудын хяналтыг сайжруулах, төсөл тус бүрээр зах зээлийн үнэлгээ хийх, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дээд түвшний менежерийн томилгооны шалгуур, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх талаар авч үзнэ.